Кетчуп

• ОХУ-д «кетчуп» төрөлд борлуулалтаараа   II  байр эзэлсэн

•Тусгай өвөрмөц  жороор хийсэн

•Өтгөн

• ISO-22000 болон ХАССП чанарын стандарт шаардлагад бүрэн нийцсэн

•Генийн  хувиралтай организм (ГХО) ороогүй

•Зөвхөн байгалийн гаралтай амтлагч орсон

•  Хүчтэй амт оруулагч, химийн будаг зэрэг ороогүй

•Ликопин1  агуулсан

•Тэнцвэржүүлсэн амт

•Өргөн хүрээний нэр төрөл

•Таатай амт үнэр

•Үзэмжтэй савлагаа боодол